CHÍNH SÁCH BẢO MẬT - Nến Thơm SCO

Công ty Nến thơm SCO hiểu rằng khách hàng quan tâm đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình và quá trình thu thập, sử dụng, chia sẻ và xử lý dữ liệu đó. Chúng tôi cam kết tuân thủ đúng quy định pháp luật trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ hay tính năng nào, ứng dụng nhỏ hoặc trò chơi nào có sẵn trên điện thoại thông qua nền tảng hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi thông qua một dịch vụ, ứng dụng bên ngoài hoặc qua nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi truy cập dịch vụ hoặc nền tảng của chúng tôi qua máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào kết nối Internet.

Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này và xác nhận ý kiến của khách hàng  bằng cách nhấp và đánh dấu vào các tuyên bố sau đây: “Đăng ký”, “Tôi đồng ý với chính sách bảo mật của công ty Nến thơm SCO”, “Tôi đồng ý công ty thu thập, sử dụng, lưu trữ, và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi cho mục đích được nêu ở trên, và căn cứ theo điều khoản của chính sách bảo mật của Nến thơm SCO”, hoặc các tuyên bố tương tự được hiển thị tại trang đăng ký của Nến thơm SCO hoặc trong quá trình cung cấp các dịch vụ hoặc quyền truy cập vào nền tảng của chúng tôi. Bằng việc xác nhận này, khách hàng chứng nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản của chính sách bảo mật này và khách hàng đã đồng ý và cho phép công ty chúng tôi thực hiện việc thu thập hay sử dụng, xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng như được mô tả và quy định tại chính sách bảo mật này.

1. Giới thiệu về chính sách bảo mật của công ty Nến thơm SCO

1.1 Trong quá trình bạn sử dụng các ứng dụng và trang web của công ty Nến thơm SCO, bao gồm cả phiên bản web và trên điện thoại, cũng như các sản phẩm, thông tin, chức năng và dịch vụ khác do công ty Nến thơm SCO cung cấp, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của bạn. Trong chính sách bảo mật này, “nền tảng” đề cập đến tất cả các ứng dụng và trang web (bao gồm cả phiên bản web và trên điện thoại), và “dịch vụ” đề cập đến tất cả các sản phẩm, thông tin, chức năng và dịch vụ do công ty Nến thơm SCO cung cấp theo từng thời điểm trên (các) nền tảng.

1.2 Chính sách bảo mật này được thiết lập để cung cấp cho khách hàng thông tin về cách công ty Nến thơm SCO chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu mà công ty Nến thơm SCO thu thập và tiếp nhận được trong việc cung cấp dịch vụ hay quyền truy cập vào nền tảng cho mỗi khách hàng của chúng tôi, bất kể bạn đã đăng ký sử dụng nền tảng của chúng tôi là khách hàng (theo định nghĩa trong quy chế hoạt động) hoặc nhà bán hàng, hay chưa. Công ty Nến thơm SCO cam kết chỉ thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của mỗi khách hàng theo chính sách bảo mật đã được nêu ra. 

1.3 Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc chính sách bảo mật này kèm với bất kỳ thông báo áp dụng nào khác mà công ty Nến thơm SCO chúng tôi có thể cung cấp cho các trường hợp đặc biệt khi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, để bạn hiểu rõ về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và lý do đằng sau việc đó.

1.4 Công ty Nến thơm SCO chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi đối với chính sách bảo mật này trong tương lai sẽ được cập nhật trên trang này và những thay đổi quan trọng sẽ được thông báo cho bạn. Trừ khi có quy định pháp luật địa phương cho phép khác, việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào nền tảng, bao gồm việc khách hàng đã đặt các đơn đặt hàng (như được nêu rõ ra trong điều khoản sử dụng) trên nền tảng, hoặc bạn đồng ý một cách rõ ràng để tiếp tục sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào nền tảng sau các điều chỉnh, cập nhật hoặc sửa đổi của chính sách bảo mật này (dù bạn đã xem xét tài liệu điều chỉnh, cập nhật hoặc sửa đổi đó hay chưa) sẽ được coi là việc xác nhận và chấp thuận của bạn với những thay đổi mà chúng tôi thực hiện đối với chính sách bảo mật này. Chúng tôi mong bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, cập nhật, xem xét và kiểm tra chính sách bảo mật để biết về những điều bất kỳ cập nhật hoặc có những thay đổi như thế nào đã được thực hiện đối với chính sách bảo mật mà chúng tôi đã đưa ra. 

1.5 Chính sách bảo mật này hoạt động đồng thời với các thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản chấp thuận khác liên quan đến việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của mỗi khách hàng. Chính sách bảo mật này không thay thế các thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản chấp thuận đó trừ khi có tuyên bố rõ ràng từ công ty Nến thơm SCO chúng tôi thông báo. 

1.6 Tất cả các điều khoản này áp dụng cho tất cả người dùng của công ty Nến thơm SCO, bao gồm cả những người dùng đã tạo tài khoản khách hàng và/hoặc tài khoản nhà bán hàng, trừ khi có quy định cụ thể chỉ áp dụng cho khách hàng hoặc chỉ áp dụng cho nhà bán hàng.

2. Dữ liệu cá nhân mà công ty Nến thơm SCO thu thập từ mỗi khách hàng

2.1 Công ty Nến thơm SCO chúng tôi tuân thủ các quy định pháp luật địa phương liên quan và chỉ thu thập dữ liệu cá nhân khi có sự chấp thuận từ khách hàng hoặc khi pháp luật yêu cầu.

2.2 Dữ liệu cá nhân bao gồm mọi thông tin liên quan đến một cá nhân, bất kể liệu nó được ghi lại trên hình thức vật chất hay không và có tính chính xác hay không, nhưng có thể từ đó xác định được danh tính của cá nhân (trực tiếp hoặc gián tiếp), hoặc thông qua kết hợp với dữ liệu khác mà chúng tôi có hoặc có khả năng truy cập.

2.3 Dựa vào việc sử dụng nền tảng của chúng tôi hoặc tương tác với dịch vụ của chúng tôi (đăng ký dịch vụ và/hoặc đăng nhập vào nền tảng), có thể yêu cầu khách hàng cung cấp một số thông tin cụ thể. Tuy nhiên, khách hàng có thể lựa chọn không cung cấp một số thông tin này và sẽ không thể hưởng các lợi ích từ nhiều dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Các thông tin cá nhân mà bạn có thể chọn cung cấp gồm:

2.3.1 Dữ liệu định danh và hồ sơ: Bao gồm tên, ngày sinh, giới tính, tên đăng nhập và mật khẩu, địa chỉ email, số điện thoại, sở thích và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được đăng tải trong hình ảnh, video trên nền tảng của chúng tôi.

2.3.2 Dữ liệu về tài khoản và giao dịch, có thể bao gồm thông tin về thẻ tín dụng, thông tin tài khoản ngân hàng, sao kê tài khoản ngân hàng, địa chỉ xuất hóa đơn/địa chỉ giao hàng của bạn, thông tin thanh toán, đơn hàng gửi và nhận từ bạn, cùng các thông tin khác liên quan đến sản phẩm và dịch vụ bạn đã cung cấp hoặc mua thông qua nền tảng.

2.3.3 Dữ liệu về việc sử dụng, có thể bao gồm thông tin về thời gian và cách thức bạn sử dụng nền tảng, sản phẩm và dịch vụ, hay là việc các bạn xem những nội dung gì trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các trang web bạn đã truy cập trước khi vào nền tảng và các dữ liệu tương tự khác.

2.3.4 Dữ liệu về tiếp thị và truyền thông, có thể bao gồm sở thích của bạn, sở thích khi nhận thông tin tiếp thị từ công ty của chúng tôi và sở thích truyền thông của mỗi khách hàng, sở thích đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, cũng như phản hồi của khách hàng, cuộc trò chuyện, email và lịch sử cuộc gọi trên nền tảng hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

2.3.5 Dữ liệu về vị trí, bao gồm thông tin về vị trí khi bạn kiểm tra thông tin mua bán sản phẩm gần khách hàng hoặc khi kiểm tra tình trạng giao hàng/lấy đơn hàng.

2.4 Để đáp ứng các mục đích đã được nêu ở đây, chúng tôi thu thập và xử lý tự động một số loại thông tin nhất định khi mỗi khách hàng sử dụng thiết bị của bản thân để truy cập vào nền tảng của chúng tôi và tương tác với các dịch vụ của chúng tôi.

2.5 Trong quá trình sử dụng Nền tảng và khi chúng tôi cung cấp các Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau đây:

2.5.1 Khi bạn truy cập vào các trang web của chúng tôi, bao gồm phiên bản di động và trang web;

2.5.2 Khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi, bất kể là khách hàng, nhà bán hàng hoặc tư cách khác;

2.5.3 Khi bạn, trong vai trò nhà bán hàng, đăng tải sản phẩm và/hoặc dịch vụ để bán trên Nền tảng và/hoặc trên các nền tảng của các bên liên kết và thực hiện giao dịch liên quan đến mua bán sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó với khách hàng;

2.5.4  Khi bạn đăng ký sử dụng hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên Nền tảng của chúng tôi và/hoặc trên các nền tảng của các bên liên kết;

2.5.5 Khi khách hàng thực hiện các giao dịch liên quan đến các sản phẩm có sẵn của công ty Nến thơm SCO  trên nền tảng;

2.5.6 Khi bạn sử dụng các chức năng thanh toán có sẵn trên Nền tảng hoặc được cung cấp bởi bên cung cấp dịch vụ thứ ba;

2.5.7 Khi bạn sử dụng các tính năng, chức năng, ứng dụng di động hoặc trò chơi có sẵn trên điện thoại di động qua Nền tảng hoặc Dịch vụ;

2.5.8 Khi bạn tạo nội dung người dùng và đăng tải lên Nền tảng;

2.5.9 Khi khách hàng sử dụng chức năng trò chuyện trực tuyến trên nền tảng;

2.5.10 Khi bạn đăng ký để nhận các ấn phẩm hoặc sản phẩm tiếp thị của chúng tôi;

2.5.11 Khi bạn tham gia cuộc thi, chương trình khuyến mãi hoặc khảo sát;

2.5.12 Khi bạn tham gia vào hoạt động hoặc chiến dịch trên Nền tảng;

2.5.13 Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mỗi bản thân trên Nền tảng hoặc tương tác với công ty chúng tôi thông qua các dịch vụ hoặc ứng dụng khác;

2.5.14 Khi người dùng khác trên Nền tảng đăng nhận xét về nội dung mà bạn đã đăng tải hoặc khi bạn đăng nhận xét về nội dung của người dùng.

2.6 Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của khách hàng từ nhiều nguồn, bao gồm từ chính bạn, các bên thứ ba (như các đại lý, nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác và các nhà cung cấp dịch vụ khác) mà công ty Nến thơm SCO làm việc với, và các bên liên kết của chúng tôi. Các đơn vị này có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn và/hoặc hành động thay mặt chúng tôi để thực hiện các chức năng hoặc hợp tác với chúng tôi, bao gồm các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, các nguồn dữ liệu chính phủ, tổ chức tài chính, các nhà cung cấp dịch vụ giao hàng, tiếp thị và các dịch vụ khác. Thông tin cá nhân cũng có thể được thu thập tự động khi khách hàng sử dụng nền tảng hoặc các dịch vụ, như được mô tả trong phần này. 

2.7 Trong quá trình sử dụng nền tảng và khi chúng tôi cung cấp các dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn đã đồng ý (đối với chúng tôi, bên thứ ba hoặc các bên liên kết của chúng tôi) cho công ty Nến thơm SCO chuyển dữ liệu cá nhân của khách hàng từ các bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của công ty chúng tôi cho mục đích được mô tả trong phần chính sách bảo mật này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.

2.8 Mỗi khách hàng đồng ý và chỉ gửi dữ liệu cá nhân chính xác, không gây nhầm lẫn và đồng ý cập nhật các thông tin này và phải thông báo cho công ty chúng tôi về bất kỳ những thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân hiện tại mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi. Công ty chúng tôi sẽ có quyền được yêu cầu khách hàng cung cấp các tài liệu và thực hiện việc kiểm tra để xác minh được dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp.

2.9 Chúng tôi chỉ có thể thu thập một số danh mục dữ liệu cá nhân cụ thể nếu bạn tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân đó cho chúng tôi hoặc tuân theo các quy định được nêu trong chính sách bảo mật này. Nếu khách hàng quyết định không cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi hoặc sau đó rút lại sự đồng ý của bạn về việc sử dụng dữ liệu cá nhân, có thể sẽ có một số tính năng hoặc chức năng trên dịch vụ hoặc truy cập vào nền tảng mà chúng tôi không thể cung cấp cho bạn.

2.10 Trong một số trường hợp, khách hàng có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của những người khác cho chúng tôi (ví dụ như thành viên gia đình, bạn bè hoặc người có trong danh sách liên lạc của bạn) khi bạn sử dụng tính năng “Tìm Kiếm Bạn Bè” hoặc các tính năng tương tự, hoặc khi bạn thêm những người này vào danh sách người nhận hoặc người thụ hưởng dịch vụ của chúng tôi. Khách hàng cam đoan và đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự đồng ý, được cấp phép và có đủ quyền để chia sẻ và chuyển giao dữ liệu cá nhân của những người này cho chúng tôi, và rằng chúng tôi có quyền thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân đó theo chính sách bảo mật này.

2.11 Nếu khách hàng đăng ký trở thành một người dùng trên nền tảng của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội của bản thân hoặc liên kết tài khoản của với các tài khoản mạng xã hội khác. Công ty Nến thơm SCO chúng tôi có thể truy cập vào dữ liệu của mỗi cá nhân về bạn mà bạn đã tự cung cấp cho các bên cung cấp dịch vụ về mạng xã hội của mỗi khách hàng phù hợp với các chính sách của bên cung cấp dịch vụ. Và chúng tôi sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của mỗi khách hàng sao cho phù hợp với chính sách bảo mật mà chúng tôi đã đưa ra. 

2.12 Chúng tôi hoặc các bên cung ứng dịch vụ được ủy quyền có thể sử dụng cookie và các công nghệ liên quan tương tự đến việc sử dụng các dịch vụ hoặc truy cập nền tảng của bạn.

2.13 Khi bạn truy cập nền tảng của công ty Nến thơm SCO của chúng tôi thông qua máy tính, laptop, các thiết bị di động, hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có kết nối Internet, hệ thống các máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại dữ liệu mà trình duyệt của khách hàng gửi đi bất cứ khi nào mà khách hàng truy cập một trang web, chẳng hạn như dữ liệu kỹ thuật và dữ liệu được khách hàng sử dụng được nêu ở trên. 

2.14 Chúng tôi thu thập dữ liệu này để phân tích và đánh giá, nhằm cải thiện trang web, các dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp, đồng thời tùy chỉnh nội dung theo sở thích của bạn một cách nhanh chóng hơn. 

2.15 Cookie là các tệp văn bản nhỏ (bao gồm chữ cái và số) được lưu trữ trong bộ nhớ của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web hoặc xem tin nhắn. Cookie cho phép chúng tôi nhận biết thiết bị hoặc trình duyệt cụ thể.

2.16 Bạn có thể quản lý và xóa cookie thông qua cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Tuy nhiên, có một số cookie nhất định cần thiết để kích hoạt các chức năng cơ bản (ví dụ: thêm sản phẩm vào giỏ hàng), vì vậy, khi thay đổi hoặc xóa cookie, bạn có thể ảnh hưởng đến tính năng có sẵn trên nền tảng hoặc thông qua các dịch vụ của chúng tôi.

3. Các phạm vi sử dụng dữ liệu cá nhân của mỗi khách hàng

3.1. Chúng tôi tuân thủ các quy định pháp luật địa phương và chỉ sử dụng, cũng như tiết lộ dữ liệu cá nhân của mỗi khách hàng cho các mục đích sau khi nhận được sự đồng ý của bạn, nếu được yêu cầu theo quy định pháp luật.
3.2 Phụ thuộc vào mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi (ví dụ như khách hàng, người truy cập vào trang web của chúng tôi, hoặc người sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi), chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc thông qua bên thứ ba cho một số mục đích cụ thể như sau:
3.2.1 Để hỗ trợ bạn trong việc sử dụng các dịch vụ hoặc truy cập vào nền tảng của chúng tôi.
3.2.2 Để quản lý và điều hành tài khoản trực tuyến mà bạn đã tạo với chúng tôi.
3.2.3 Mục đích của việc phân tích, nghiên cứu, hoạt động kinh doanh và phát triển bao gồm:

 • Nắm bắt thông tin chi tiết hơn về trải nghiệm người dùng với các dịch vụ và nền tảng của chúng tôi.
 • Cải thiện cấu trúc và nội dung của các trang trên nền tảng và tùy chỉnh chúng cho từng người dùng.
 • Xác định và theo dõi người truy cập nền tảng.
 • Thực hiện các cuộc khảo sát, bao gồm nghiên cứu về nhân khẩu học và hành vi người dùng để cải tiến công nghệ hiện có của chúng tôi, chẳng hạn như công nghệ nhận dạng giọng nói, qua các phương pháp học máy và khác.
 • Rút ra các đặc điểm liên quan đến bạn dựa trên dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp (cho chúng tôi hoặc bên thứ ba), nhằm cung cấp thông tin quan trọng và/hoặc liên quan hơn cho bạn.
 • Tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, theo dõi và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động.

3.2.4 Các mục đích pháp lý và vận hành

 • Để xác định danh tính của khách hàng có liên quan đến mục đích phát hiện gian lận.
 • Để so sánh được các thông tin, và xác minh rõ ràng với bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin của khách hàng là chính xác.
 • Để xử lý những khiếu nại, những phản hồi, và yêu cầu tháo gỡ đến bất kỳ nội dung nào liên quan mà bạn đã đăng tải trên nền tảng.
 • Để có thể thống kê và có được các bản nghiên cứu cho các yêu cầu của báo cáo nội bộ và báo cáo theo quy định pháp luật hoặc lưu trữ hồ sơ.
 • Để có thể lưu trữ được, lưu giữ trên máy chủ của công ty, sao lưu dữ liệu cá nhân của mỗi khách hàng cho các mục đích về vận hành, pháp lý hay là về kinh doanh.
 • Để chia sẻ dữ liệu cá nhân của mỗi khách hàng liên quan đến bất kỳ việc mua bán sản phẩm hay với bất kỳ phần nào của hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi, với điều kiện là công ty chúng tôi đáp ứng được các yêu cầu theo pháp luật về bảo vệ được dữ liệu hiện hành khi mà chúng tôi tiết lộ được dữ liệu cá nhân của khách hàng.

3.2.5 Bất kỳ mục đích nào khác mà đã có được sự chấp thuận của khách hàng, và khách hàng tuân thủ với các nghĩa vụ của công ty chúng tôi theo luật pháp hiện hành, bao gồm cả việc thông báo cho khách hàng tại thời điểm xin được chấp thuận.

3.3 Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc cho phép chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách với các bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của chúng tôi cho các mục đích được nêu trên. Các bên thứ ba và các bên liên kết này có thể hoạt động trong hoặc ngoài lãnh thổ quý khách, bao gồm nhưng không giới hạn:

3.3.1 Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm đại lý, nhà bán hàng, nhà thầu và đối tác, trong các lĩnh vực như thanh toán, giao nhận, tiếp thị, phân tích dữ liệu, nghiên cứu thị trường hoặc khách hàng, khảo sát, phương tiện truyền thông mạng xã hội, dịch vụ khách hàng, cài đặt dịch vụ, công nghệ thông tin và lưu trữ trang web.

3.3.2 Các nhà cung cấp dịch vụ của các bên trên và các công ty liên quan của họ.

3.3.3 Các tòa án, cơ quan tài phán, cơ quan thi hành pháp luật, cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với chúng tôi.

3.3.4 Các người dùng khác của nền tảng hoặc các dịch vụ của chúng tôi.

3.4 Khi tiết lộ dữ liệu thông tin cá nhân của quý khách cho bên thứ ba, chúng tôi cam kết nỗ lực để đảm bảo rằng các bên thứ ba và các bên liên kết của chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân của quý khách khỏi bất kỳ hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự nào. Chúng tôi chỉ sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của quý khách trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được các mục đích đã đề cập ở trên.

3.5 Chúng tôi có thể di chuyển hoặc cho phép chuyển dữ liệu thông tin cá nhân của quý khách ra ngoài lãnh thổ của quý khách cho bất kỳ mục đích nào được quy định trong chính sách bảo mật này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện việc chuyển dữ liệu cá nhân ra ngoài lãnh thổ khi tuân thủ hoàn toàn các quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm việc thông báo và thu thập sự đồng ý của quý khách đối với việc chuyển dữ liệu cá nhân đến các quốc gia cụ thể và tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo vệ dữ liệu đặt ra theo pháp luật của các quốc gia đó.

3.6 Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu thông tin cá nhân của quý khách với các bên cung cấp dịch vụ bên ngoài (thứ 3) hoặc các bên liên kết của chúng tôi để các bên này cung cấp dịch vụ cho quý khách phù hợp với việc quý khách sử dụng nền tảng và dịch vụ của chúng tôi. Khi quý khách đồng ý và sử dụng các dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi, quý khách phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã được thỏa thuận giữa quý khách và bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi.

Sau khi quý khách đồng ý sử dụng dịch vụ của bên cung cấp thông tin dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết với chúng tôi, với việc thu thập, việc sử dụng, việc tiết lộ, việc lưu trữ, việc chuyển giao và việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách (bao gồm dữ liệu thông tin cá nhân của quý khách và bất kỳ các dữ liệu thông tin nào được chúng tôi tiết lộ cho bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết với chúng tôi) sẽ phải được tuân theo chính sách bảo mật hiện hành của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi, người đó sẽ là người kiểm soát dữ liệu cá nhân của quý khách. Quý khách đồng ý rằng mọi điều không hiểu hoặc thắc mắc và nếu có khiếu nại liên quan đến việc quý khách chấp thuận hoặc sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi sẽ được gửi trực tiếp đến bên được nêu tên trong chính sách bảo mật áp dụng.

4. Việc thu hồi chấp thuận cho việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân

4.1. Nếu bạn muốn rút lại chấp thuận của mình đối với việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua văn bản sử dụng thông tin liên hệ dưới đây. Tuy nhiên, việc thu hồi chấp thuận sẽ tuân thủ các điều kiện và/hoặc giới hạn do pháp luật hoặc quy định áp dụng. Xin lưu ý rằng việc thu hồi chấp thuận của bạn sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được thực hiện trước khi chấp thuận bị rút lại.

4.2 Lưu ý rằng nếu bạn thông báo rút lại sự chấp thuận đối với việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích và bằng cách thức đã được nêu ra ở trên hoặc thực hiện bất kỳ quyền khác mà pháp luật hiện hành của nước bạn cho phép, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp các dịch vụ mà bạn đang sử dụng cho bạn hoặc thực hiện bất kỳ hợp đồng nào đã được ký kết giữa chúng tôi và bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc không tiếp tục cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn. Tất cả các quyền hợp pháp và biện pháp khắc phục đều được bảo lưu rõ ràng trong tình huống này.

4.3 Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị bất kỳ lúc nào thông qua phần cài đặt trong ứng dụng di động của chúng tôi hoặc bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký tại tài liệu tiếp thị điện tử.

5. Cách cập nhật được dữ liệu thông tin các nhân của bạn

5.1 Để tiếp tục sử dụng Nền Tảng và để chúng tôi cung cấp các Dịch Vụ, dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp phải chính xác và đầy đủ. Bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn hoặc nếu bạn tin rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu lầm hoặc chưa được cập nhật.

5.2 Bạn có thể cập nhật dữ liệu thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào tài khoản của bạn

6. Cách thức để truy cập và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của bạn

Bạn có quyền yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn hoặc hỏi về cách thức mà dữ liệu cá nhân của bạn đã được sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý. Bạn có thể thực hiện yêu cầu này qua cài đặt thông tin tài khoản cá nhân trên Nền Tảng của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc tại Mục 11 bên dưới. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể yêu cầu sửa bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong dữ liệu cá nhân của bạn theo cách tương tự. Để hỗ trợ việc xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin liên quan đến yêu cầu đó.

7. Cách để bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân của bạn

7.1 Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp quản trị, vật lý và kỹ thuật phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, việc thu thập, việc sử dụng với mục đích xấu, tiết lộ thông tin cá nhân, xử lý, sao chép dữ liệu, sửa đổi thông tin, hủy bỏ dữ liệu, và sử dụng sai mục đích hoặc các rủi ro tương tự trong quá trình bạn sử dụng Nền Tảng và/hoặc các Dịch Vụ của chúng tôi. Các biện pháp bao gồm:

7.1.1 Giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân chỉ cho những cá nhân cần truy cập;

7.1.2  Sử dụng các sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập trái phép vào máy tính;

7.1.3 Áp dụng các biện pháp bảo vệ khác theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

7.2 Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng không có phương thức truyền tải qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn, việc bảo mật không thể đảm bảo tuyệt đối. Chúng tôi liên tục rà soát và nâng cao các biện pháp bảo mật thông tin của mình. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị bạn nên cẩn trọng trong việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình và thông tin xác thực / bảo mật (như mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng, thông tin giao dịch) với bên ngoài Nền Tảng / các Dịch Vụ của chúng tôi.

8. Cách chúng tôi lưu giữ dữ liệu thông tin cá nhân

8.1 Chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian được yêu cầu hoặc pháp luật cho phép, hoặc cho những mục đích liên quan đến việc thu thập dữ liệu cá nhân.

8.2 Chúng tôi sẽ ngừng việc lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách an toàn hủy bỏ hoặc ẩn danh dữ liệu đó ngay khi có lý do hợp lý cho rằng việc lưu giữ không còn phù hợp với mục đích thu thập dữ liệu cá nhân hoặc không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

9. Chúng tôi có một số quy định về việc bán hàng cho đối tượng chưa thành niên

9.1 Nến thơm SCO không bán sản phẩm hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho đối tượng chưa thành niên, như được xác định theo pháp luật hiện hành. Nến thơm SCO không có ý định thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến các đối tượng chưa thành niên.

9.2. Nếu quý khách là đối tượng chưa thành niên, bạn chỉ được sử dụng sản phẩm của chúng tôi khi có sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

9.3 Người đặt hàng hành động thay mặt bạn hoặc bất kỳ người dùng trái phép nào. Bạn có trách nhiệm đưa ra quyết định thể hiện đầy đủ nhận thức của mình về việc sử dụng các Dịch Vụ trên Nền Tảng và thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn bất kỳ hành vi sử dụng trái phép các Dịch Vụ trên Nền Tảng.

10. Nếu bạn có câu hỏi, những phản hồi, thắc mắc về các sản phẩm, đề xuất giải pháp hoặc khiếu nại

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc nào liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân hoặc quyền riêng tư về dữ liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới. Nếu bạn có các thắc mắc khác về cách chúng tôi thực hiện việc bảo vệ dữ liệu/ quyền riêng tư về dữ liệu hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào mà bạn có theo pháp luật hiện hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua chức năng trò chuyện trực tuyến của chúng tôi hoặc thông qua các thông tin liên hệ sau:

Thương hiệu Nến thơm SCO

Địa chỉ: 158A, Đường Thạnh Xuân 21, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: sconenthom@gmail.com

Shopping Cart